อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีพื้นที่ 80,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ี่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี

Similan Islands National Park

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เกาะบริเวณเกาะแนวปะการัง ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายเกาะเมียง เกาะห้า เกาะปายังเกาะปาหยัน และเกาะหูยง นอกจากปะการังแล้ว ยังมี สิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยรวมอยู่ในแนวปะการังอีกหลายชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หมึก กุ้งมังกร และปู สำหรับปลาในแนวปะการังได้้มีการสำรวจและพบอย่างน้อย 54 ชนิด เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันมี 9

  • เกาะหูยง
  • เกาะปาหยัน
  • เกาะปายัง
  • เกาะเมี่ยง
  • เกาะปายู
  • เกาะหัวกะโหลก
  • เกาะสิมิลัน
  • เกาะบางู
  • หมู่เกาะสิมิลัน

นอกจากปะการังแล้ว ยังมี สิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยรวมอยู่ในแนวปะการังอีกหลายชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หมึก กุ้งมังกร และปู สำหรับปลาในแนวปะการังได้้มีการสำรวจและพบอย่างน้อย 54 ชนิดาง 30 นาที